Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Serwisy tematyczne

 • 2017-01-21

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19

  img
  Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
  Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/2
  Obszar: województwo małopolskie
  Ważność (cz. urz.): od godz. 18:00 dnia 21.01.2017 do godz. 08:00 dnia 22.01.2017
  Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki, powodujących gołoledź.
  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%): 80%
  Dyżurny synoptyk: Adam Michniewski więcej
 • 2017-01-12

  Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14

  img
  Nazwa biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie. Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/1: Obszar:  województwo małopolskie: Ważność (cz. urz.) od godz. 17:00 dnia 12.01.2017 do godz. 07:30 dnia 13.01.2017 Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, przy gruncie od -5°C do -2°C. W rejonach podgórskich temperatura minimalna około -6°C.
  Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80% Dyżurny synoptyk: Anna Woźniak więcej
 • 2017-01-10

  OSTRZEŻENIE O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

  img
  Rodzaj zanieczyszczenia: Pył PM 10
  Przewidywana wielkość zanieczyszczenia: Powyżej – 200 μg/m3
  Obszar: województwo małopolskie – obszary 1, 4, 6, (Kraków, małopolska zachodnia, małopolska północna)
  Uwagi: Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (200 µg/m³) oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.
   
  Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:
  •unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  •ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
  •osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  •śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.
   
  Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.
   
  Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń. więcej
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe

linki

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image