Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

Uchwały i opinie


Organizacje Pozarządowe


 

28.09.2017 r. - Uchwała nr 816/2017 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018".

Uchwała25.11.2016 r. - Uchwała nr 567/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Powiatu Brzeskiego w 2017 r.

Uchwała nr 567/2016

12.10.2016 r. - Uchwała nr 1/2016 Powiatowej Rady Działalności Pozytku Publicznego w Brzesku z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej "Programu współpracy Powiatu Brzeskiego z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017".

Uchwała nr 1/2016


26.11.2015 - W dniu 19 listopada 2015 r. uchwałą nr 284/2015 Zarządu Powiatu Brzeskiego zostali powołania członkowie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku na kolejną kadencję.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego  jest organem o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym składa się z ośmiu  osób w tym: dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Brzeskiego, dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Brzeskiego oraz czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Brzeskiego. Skład osobowy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku na lata 2015-2018 przedstawia się następująco:

 1. Justyna Bakalarz
 2. Ewa Cierniak - Lambert
 3. Kazimiera Glonek
 4. Jarosław Gurgul
 5. Bożena Malaga – Wrona
 6. Jolanta Piech
 7. Maciej Podobiński
 8. Elżbieta Rosa

UCHWAŁA NR 284/2015 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzesku

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image