Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

Zarząd Dróg Powiatowych


 

INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH


Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
32-800 Brzesko


tel: (14) 66 312 21
fax: (14) 66 312 21

Dyrektor: Grzegorz Wołczyński
tel: (14) 663 01 41

Z-ca Dyrektora
Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Samodzielne stanowisko ds. Kadr i Administracji
Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych
tel: (14) 663 12 21

Główny Księgowy
Samodzielne stanowisko ds. Pasa Drogowego
tel: (14) 663 18 20


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
ETAP IIBezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY


PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Beneficjent  Powiat Brzeski
Koszt inwestycji - 9 324 019,63 zł
Dofinansowanie MRPO - 47,12 % - 4 393 478,05 zł
Udział Powiatu – 52,88 % - 4 930 541,58 zł

Przebudowa dróg powiatowych nr 1421K Zaborów - Bielcza - Wola Dębińska na odcinku Zaborów - Borzęcin - Bielcza, nr 1305K Szczurowa - Żelichów w Zaborowie, nr 1338K Górka - Zaborów - Radłów na odcinku Górka - Zaborów, na którą składały się prace: przygotowawcze, inwestycyjne oraz pozostałe.
Roboty wykonywane były w latach 2010-2011.
Zakres rzeczowy projektu:
Długość przebudowanych dróg powiatowych na obszarach wiejskich -15,7 km.
Liczba przebudowanych obiektów inżynierii drogowej - 6 szt.
Liczba przebudowanych obiektów obsługi uczestników ruchu - zatok autobusowych - 5 szt.
Liczba wykonanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu -108 szt.
Powierzchnia dróg - 84 390 m2.
Powierzchnia poboczy - 27 400 m2.
Długość ciągów pieszych - 1 586 m.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1438 K I 1440 K NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Fundusze Europejskie dla Małopolski”

Beneficjent  Powiat Brzeski
Koszt inwestycji 2 030 832,18 zł
Dofinansowanie MRPO - 85 % - 1 722 059,18 zł
Udział Powiatu - 15 % - 303 892,83 zł

Przebudowa dróg powiatowych nr 1438 K Łoniowa – Zawada Uszewska na odcinku Biesiadki – Zawada Uszweska oraz nr 1440 K Biesiadki przez wieś, na którą składały się prace: przygotowawcze, inwestycyjne oraz pozostałe.
Roboty wykonywane były w roku 2011.

Zakres rzeczowy projektu:
Długość przebudowanych dróg powiatowych na obszarach wiejskich -8,6 km.
Liczba przebudowanych obiektów inżynierii drogowej - 1 szt.
Liczba wykonanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu - 50 szt.
Powierzchnia dróg – 43 510 m2.
Powierzchnia poboczy – 13 763 m2.

>ZBIOROWA OCENA STANU NAWIERZCHNI - STAN 1 STYCZNIA 2012 R. <

>ZBIOROWA OCENA STANU NAWIERZCHNI - STAN 1 STYCZNIA 2013 R. <
 

Ewidencja dróg powiatowych wg. oceny stanu technicznego nawierzchni na dzień 1 stycznia 2012r.
 

Do oceny stanu nawierzchni przyjęto kryteria
-    stan dobry – nie zachodzi potrzeba wykonywania zabiegów remontowych, nawierzchnia posiada właściwą nośność, równość, bez kolein i deformacji, stan powierzchni bez uszkodzeń, dobra szorstkość
-    stan niezadowalający – zachodzi potrzeba wykonania zabiegów utrzymaniowych, (odnowy w-wy   ścieralnej – dywanik bitum, powierzchniowe utrwalenie)  niewielkie odkształcenia, spękania świadczące o zaniżonej nośności, wykruszenia, wyboje
-    stan zły – zniszczenia >20% powierzchni nawierzchni, znaczne odkształcenia, spękania świadczące o utracie nośności, wyboje, koleiny, złuszczenia nawierzchni – wymaga lokalnej przebudowy konstrukcji jezdni, oraz wykonania nowej nawierzchni bitum.


Informacja dotycząca prac związanych z realizacją inwestycji i remontów bieżących na sieci dróg powiatowych Powiatu Brzeskiego w 2011 r.

Informacja dotycząca prac związanych z realizacją inwestycji i remontów bieżących na sieci dróg powiatowych Powiatu Brzeskiego w 2012 r.

Porozumienie między Powiatem Brzeskim a Skarbem Państwa zawarte w dniu 20 września 2011r.

Projekt techniczny dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435 K Brzesko (ul. Leśna) - Cerekiew w Brzesku - projekt zagospodarowania terenu: mapa 1, mapa 2.

  

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image