Serwisy

tematyczne

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ciekawe linki

Serwisy tematyczne

Projekty unijne


Termomodenizacja budynków Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku


Termomodenizacja budynków edukacyjno-administracyjnych Powiatu Brzeskiego


Przebudowa drogi powiatowej nr 1437K Jadowniki – Porąbka Uszewska w centrum miejscowości Jadowniki gmina Brzesko


E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego


Modernizacja kształcenia zawodowego II w komponencie dotyczącym Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Wyposażenie w sprzęt 


Modernizacja kształcenia zawodowego II w komponencie dotyczącym Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Kształcenie w obszarach zawodowych


Modernizacja kształcenia zawodowego II w komponencie dotyczącym Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – SPInKA – Szkolne Punkty Informacji i Kariery


Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych


Małopolskie talenty – szkoła ponadgimnazjalna – powiat brzeski


Przebudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice w miejscowości Uszew, Gmina Gnojnik i Poręba Spytkowska, Gmina Brzesko


Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy Rowerowe Pogórza” – Lider TOT, Partner Powiat Brzeski i Gminy (Brzesko, Borzecin, Dębno, Szczurowa, Tarnów, Wietrzychowice, Miasto Tarnów) i Powiat Dąbrowski


Samodzielne życie – odpowiedzialne życie


Rewitalizacja budynku „byłych warsztatów szkolnych” na działce nr 456/20 w m. Łysa Góra i przeznaczenie obiektu na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej 

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image